01-03-2024  
คนกำลังหยิบลูกรักบี้ เตะฟุตบอล และตีเทนนิส หวย24

กฏ23ข้อของการเดิมพันกีฬา


กฎการเดิมพันกีฬา 

ถ้าคุณต้องการที่จะเล่นพนันกีฬาออนไลน์คุณสามารถเล่นที่เว็บ หวย24 เพราะเว็บหวย24คืออันดับ1ของการให้บริการการพนันทุกประเภท เล่นเลย!
จะมีการบังคับใช้กฎการเดิมพันกีฬาทั่วไปเหล่านี้ นอกเสียจากว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎเฉพาะในการเดิมพันกีฬาแต่ละประเภท

1. การตีความกฎ

หากมีข้อขัดแย้งใดๆจากการตีความกฎการเดิมพันเหล่านี้ จะยึดการตีความของผู้ประกอบการเป็นหลัก

2. การบังคับใช้กฎเหล่านี้

เดิมพันที่ผู้ประกอบการรับมาทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามกฎเหล่านี้

3. ความไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ

หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่ใช้บนเว็บไซต์ จะยึดภาษาอังกฤษเป็นหลัก

4. ช่องทางในการวางเดิมพัน

ทางผู้ประกอบการจะรับเดิมพันที่วางจากเว็บไซต์ WAP หรือจากการจัดการผ่านโทรศัพท์ล่วงหน้า

5. ข้อมูลของการแข่งขัน

ข้อมูลของการแข่งขัน (วันที่ สนามแข่ง เวลาเริ่มการแข่งขัน เวลา ใบแดง ข้อมูลสถิติของผู้เล่น หรือทีม หรือข่าวสารต่างๆ ) ที่แสดงในเว็บไซต์ (รวมถึงข้อมูลที่แสดงในไลฟ์ เซ็นเตอร์ และ SBOtv) เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องของข้อมูลต่างๆก่อนที่จะวางเดิมพัน ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การแสดงเวลา การละเว้นใดๆที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลของรายการแข่งขันหรือวิดีโอ สตรีม ซึ่งแสดงหรือสามารถเข้าถึงได้ในเว็บไซต์

6. วงเงินการวางเดิมพันสูงสุด

วงเงินการวางเดิมพันสูงสุดอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามประเภทของการเดิมพัน ซึ่งจะถูกกำหนดโดยผู้ประกอบการและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. การเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขัน

หากการแข่งขันถูกกำหนดให้เล่นในสนามที่ไม่ใช่ของทีมใดทีมหนึ่ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงให้ไปเล่นที่สนามของทีมใดทีมหนึ่ง (หรือในทางตรงกันข้าม) เดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลอยู่ และหากมีการเปลี่ยนสนามแข่งขัน (โดยที่ทีมเจ้าบ้านกลายเป็นทีมเยือน หรือในทางกลับกัน) การเดิมพันทั้งหมดของการแข่งขันนั้นๆจะถือว่าเป็นโมฆะ

 

8. การแข่งขันที่เริ่มก่อนเวลาที่กำหนด

เดิมพันทั้งหมดที่วางก่อนการแข่งขันที่กำหนดจะเริ่มต้นถือเป็นเดิมพันที่มีผล ส่วนการวางเดิมพันหลังจากการแข่งขันที่กำหนดเริ่มต้นไปแล้วจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันขณะที่กำลังมีการแข่งขัน (การเดิมพันสด)

9. ความผันผวนของอัตราต่อรอง

 อัตราต่อรองของผู้ประกอบการจะผันผวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เดิมพันจะมีผลเมื่อค่าอ๊อดส์ที่ผู้ใช้ปลายทาง/ผู้เล่นเลือกได้ถูกรับเข้าระบบโดยผู้ประกอบการ

หากค่าอ๊อดส์ที่เลือกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ผู้ใช้ปลายทางจะได้เปรียบ ในระหว่างที่กำลังทำการส่งข้อมูลและผู้ประกอบการจะยอมรับรายการนั้น เดิมพันของผู้ใช้ปลายทาง/ผู่เล่นจะได้รับในราคาค่าอ๊อดส์ที่ดีกว่า

10. ประเภทของราคาต่อรอง

ผู้ประกอบการมีค่าอ๊อดส์หลายประเภทให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้

ค่าอ๊อดส์แบบยุโรป ค่าอ๊อดส์แบบฮ่องกง ค่าอ๊อดส์แบบอินโด ค่าอ๊อดส์แบบมาเลย์

          คนกำลังถือลูกบอลและดีใจอย่างสุดเหวี่ยง และมีนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล นักมวย หวย24
 

11. กฏ 72 ชั่วโมง

ผลการแข่งขันที่ประกาศบนเว็บไซต์จะถือเป็นผลสุดท้ายหลังจาก 72 ชั่วโมง และจะไม่มีการตอบข้อซักถามใดๆหลังช่วงเวลาดังกล่าว

12. การแข่งขันที่ถูกยกเลิก

หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเริ่มการแข่งขันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เดิมพันทั้งหมดของการแข่งขันดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และค่าอ๊อดส์จะถูกคิดที่ 1.00

13. การเลื่อน ระงับ หรือการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ (กฎ 12 ชั่วโมง)

จะมีการคืนเงินเดิมพันทั้งหมดหากการแข่งขันถูกระงับ หรือถูกเลื่อน โดยที่ไม่มีการแข่งต่อภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มเกมส์ตามที่กำหนดไว้ในตอนแรก (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎเฉพาะในการเดิมพันกีฬาแต่ละประเภท) การยกเว้นจะมีเฉพาะเดิมพันที่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนที่จะมีการรบกวนการเล่น ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว เดิมพันดังที่อ้างถึงจะถือว่ายังมีผล

14. การระงับตลาดการเดิมพัน

ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ระงับตลาดการเดิมพันหรือไม่รับเดิมพันเข้าระบบได้ทุกเวลา เมื่อมีการระงับตลาด เดิมพันใดๆก็ตามแต่ของตลาดนั้นๆที่วางไว้แต่ยังไม่ถูกรับเข้าระบบจะถูกปฏิเสธ ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ยุติการเดิมพันในตลาดใดๆก็ตามแต่ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15.เดิมพันเป็นโมฆะเนื่องจากความผิดพลาด

หากมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันผิดพลาด (หรือสมาชิกของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันผิด) หรือมีการแสดงค่าอ๊อดส์/ราคาที่ผิดพลาดในการแข่งขันใดๆ หรือหากผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการกำหนดค่าอ๊อดส์หรือเดิมพัน หรือมีการใส่คะแนนหรือข้อมูลที่ผิดพลาดในขณะที่เปิดให้มีการเดิมพันสด หรือเดิมพันถูกรับเข้าระบบจากความผิดพลาดใดๆ ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะถือว่าเดิมพันนั้นๆ หรือเดิมพันทั้งหมดของการแข่งขันนั้นๆ หรือของผู้ร่วมการแข่งขันนั้นๆเป็นโมฆะ

 16. การคืนเงินเดิมพันเนื่องจากเดิมพันเป็นโมฆะ

เดิมพันทั้งหมดที่มีการประกาศว่าเป็นโมฆะจะได้รับการคืนเงินทุนหรือการคืนเงินเดิมพัน

17. การวางเดิมพันแบบไม่ปกติ

ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ระงับชั่วคราว โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางทราบล่วงหน้า หากพบว่าผู้ใช้ปลายทางมีพฤติกรรมในการโกง เจาะข้อมูล โจมตี ปรับเปลี่ยน หรือทำลายรายการวางเดิมพันตามปกติ (รวมไปถึงเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ ) รายการวางเดิมพันแบบ “ไม่ปกติ” จะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้อุปกรณ์ต้องห้ามหรือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมากับเว็บไซต์ของเราถือเป็นข้อห้าม ผู้ประกอบการจะใช้มาตรการในการตรวจจับและป้องกันอุปกรณ์เหล่านั้นจากการหาผลประโยชน์จากเว็บไซต์ หากมีการใช้อุปกรณ์ต้องห้ามดังกล่าวเพื่อโกง เจาะข้อมูล หรือโจมตี ปรับเปลี่ยนหรือทำลายการจัดการวางเดิมพันของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะทำการระงับบัญชีผู้ใช้หรือถือว่ารายการวางเดิมพันเป็นโมฆะ ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบการ

18. การพิจารณาของการวางเดิมพัน

การหาผู้ชนะจากการแข่งขัน จะขึ้นอยู่กับผลสรุปที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน การพิจารณาและการปรับสถานะของผู้ชนะของการแข่งขันและการพิจารณาและปรับสถานะรายการวางเดิมพันทุกรายการจะขึ้นอยู่กับประเภทของการวางเดิมพัน และข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการวางเดิมพันแต่ละประเภทซึ่งจะทำได้หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันและผลสรุปของการแข่งขันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะตรวจสอบและยืนยันผลสรุปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่การแข่งขันจบลง หลังจากที่ผลสรุปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีการตรวจสอบ ยืนยันและประกาศไปแล้ว การอุทธรณ์  การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงผล จะไม่ได้รับการยอมรับ

ถึงแม้ว่าจะมีกฎใดที่ระบุไว้ในกฎเฉพาะในการเดิมพันกีฬาแต่ละประเภท กฎการเดิมพันกีฬา และกฎกีฬาทั่วไป ผู้ประกอบการสามารถใช้ดุลพินิจในพิจารณาและ/หรือปรับสถานะของรายการวางเดิมพัน โดยจะยึดตามประเภทของการวางเดิมพันและข้อตกลงและเงื่อนไขของรายการวางเดิมพันนั้นได้ทุกเวลา ตลอดเวลา ก่อนที่จะมีการสรุปผลของเกม แมทช์ รายการแข่งขัน หากการวางเดิมพันดังกล่าวสามารถที่จะพิจารณาเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข นั้นก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการ

 จะต้องไม่มีอะไรในข้อที่ระบุไว้ข้างต้นที่จะมีผลต่อสิทธิของผู้ประกอบการในตัดสินการเดิมพันใดๆที่มีได้พิจารณาหรือปรับสถานะแล้ว ว่าเป็นการพิจารณาหรือปรับสถานะผิดพลาด การพิจารณาหรือการตัดสินบิลที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นจะไม่มีผลคงอยู่และการตัดสินใจจะเป็นของผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องทำการพิจารณาปรับสถานะใหม่อีกครั้ง ตามความเหมาะสมของข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ประกอบการ

19. เดิมพันแบบมิกซ์ พาร์เล่ย์ที่ไม่สมบูรณ์

หากเกมส์หรือการแข่งขันใดๆในเดิมพันแบบมิกซ์ พาร์เล่ย์หรือเดิมพันชุดถูกยกเลิก ไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้น หรือแข่งไม่จบด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ เฉพาะตัวเลือกเดิมพันการแข่งขันนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ แต่ตัวเลือกเดิมพันการแข่งขันอื่นๆ ในมิกซ์พาร์เลย์ยังคงอยู่ โดยจะมีการคิดค่าอ๊อดส์ใหม่

 

20. กฎเดธฮีท

หากมีผู้ชนะสองคนหรือมากกว่านั้น ค่าอ๊อดส์ที่ใช้ในการคำนวนการจ่ายเงิน (ลบเงินทุน) จะถูกหารด้วยจำนวนผู้ชนะและถูกปรับสถานะตามผลการแข่งขัน โดยที่จะได้รับทุนกลับคืนไปด้วย

21. แฟนตาซีแมทช์

 แฟนตาซีแมทช์เป็นการพนันในรูปแบบที่มีการจับคู่แบบเสมือนจริงของสองทีม ผลการแข่งขันแฟนตาซีแมทช์นั้นจะดูจากจำนวนสกอร์/คะแนนของสองทีมที่จับคู่ในแมทช์การแข่งขันที่สัมพันธ์กัน ทีมที่จะเป็นผู้ชนะคือทีมที่ได้สกอร์/คะแนนสูงสุดรวมถึงคะแนนแฮนดิแคพ (หากมี)

ทีมที่ถูกนำมาจับคู่ในแฟนตาซีแมตช์ต้องเริ่มทำการแข่งขันพร้อมกันและในวันเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งจบเกมช้ากว่าแต่ถ้าเป็นเกมที่ต่อเนื่อง (ไม่มีการเลื่อน แข่งขันใหม่ หรือละทิ้งการแข่งขัน) จะถือว่าเดิมพันมีผล

หากทีมที่ถูกจับคู่ของการแข่งขันใดๆ ถูกเลื่อนออกไป มีการกำหนดเวลาแข่งใหม่ หรือมีการละทิ้งการแข่ง เดิมพันทั้งหมดที่วางในแม็ตช์แฟนตาซีที่เกี่ยวข้องกับทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ

 สนามที่ทำการแข่งขัน (ทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือน) ไม่มีผลใดๆต่อการตัดสินแฟนตาซีแมทช์

นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น กฎการเดิมพันแฟนตาซีแมทช์จะยึดตามกฎการเดิมพันกีฬาแต่ละประเภทที่เปิดให้มีการวางเดิมพันแฟนตาซีแมทช์

22. ผลการแข่งขัน/คะแนนไม่สอดคล้องกันกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

 หากมีความขัดแย้งระหว่างผลของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการพิจารณาและ/หรือการปรับสถานะของรายการวางเดิมพันได้ถึง 72 ชั่วโมง หรือนานกว่านั้นหากจำเป็น เพื่อการตรวจสอบและยืนยันผล/คะแนนการแข่งขัน

ความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขโดยใช้วิดีโออ้างอิงในการแข่งขัน/แมทช์ และการพิจารณาสำหรับคะแนน/ผลที่ถูกต้องที่ได้จากวิดีโอนั้นจะมีความสำคัญกว่าผลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หากไม่มีวิดีโอที่จะใช้อ้างอิงได้ คะแนน/ผลการแข่งขันที่ถูกต้องจะได้รับการพิจารณาจากการอ้างอิงคะแนน/ผลในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกีฬาประเภทนั้นๆ นอกจากว่าผลในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนั้นผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะพิจารณาคะแนน/ผลการแข่งขันเพื่อที่จะหาผู้ชนะและ/หรือผลการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว การตัดสินใจของผู้ประกอบการถือเป็นที่สิ้นสุด

23. บริการเดิมพันขณะที่กำลังมีการแข่งขัน (เดิมพันสด)

เดิมพันขณะที่กำลังมีการแข่งขัน” เดิมพันสด” จะมีเฉพาะกีฬาที่ผู้ประกอบการกำหนดให้มีตลาดการเดิมพันสดเท่านั้น โดยจะมีสัญลักษณ์ “สด” หรือ “เดิมพันสด” หรือมีเครื่องหมาย LIVE ในลิสท์การแข่งขัน หรือในข้อมูลพิเศษที่ขึ้นว่า "LIVE" บนเว็บไซต์

 เดิมพันที่วางในขณะถ่ายทอดสด “เดิมพันสด” คือเดิมพันที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถวางได้ในขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่จนกระทั่งผู้ประกอบการยุติการรับเดิมพันจากการแข่งขันนั้นๆ

เดิมพันขณะที่กำลังมีการแข่งขัน” เดิมพันสด” สำหรับตลาดเอเชียนแฮนดิแคพ จะใช้ระบบการแสดงคะแนนบนเว็ปไซต์อยู่ 2 แบบ ได้แก่

แบบที่คะแนนหรือผลการแข่งขันในขณะนั้นมีการอัพเดทและแสดงบนเว็บไซต์ ("การแสดงคะแนนแบบ A") การปรับสถานะการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันสุดท้าย (รวมกับคะแนนแฮนดิแคพ) ที่ได้เมื่อจบเกม หรือจบช่วงเวลาการเดิมพัน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเดิมพันนั้นๆ) ลบกับคะแนนในขณะที่มีการวางเดิมพันและมีการรับเดิมพันดังกล่าวเข้าระบบ
2. แบบที่ไม่มีการแสดงคะแนนหรือผลการแข่งขันในขณะนั้น แต่จะมีคะแนน 0-0 ปรากฎแทนที่ ("การแสดงคะแนนแบบ B") การปรับสถานะการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันสุดท้าย (รวมกับคะแนนแฮนดิแคพ) ที่ได้เมื่อจบเกม หรือจบช่วงเวลาการเดิมพัน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเดิมพันนั้นๆ) ผู้ใช้ปลายทาง/ผู้เล่นควรตรวจสอบสถานะของการแข่งขันก่อนวางเดิมพัน  วิกิพีเดีย  
           กล้องกำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลในหวย24


Date: 01 September 2023    ความคิดเห็น: 0


ความคิดเห็น - 0

ยังไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งข้อความไว้